ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย สุดปังวิวหลักล้าน สวยเปลืองไปมั๊ย 6 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย สุดปังวิวหลักล้าน สวยเปลืองไปมั๊ย 6 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย สุดปังวิวหลักล้าน สวยเปลืองไปมั๊ย 6 วัน 4 คืน วิหารสเวติสเคอเวรี–วิหารจวารี–เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย–มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี -นั่งรถ4WD–โบสถ์เกอร์เกตี้–อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย - สะพานแห่งสันติภาพ–โรงอาบน้ำแร่โบราณ


ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย สุดปังวิวหลักล้าน สวยเปลืองไปมั๊ย 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์
FTGE_DC00004
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
03 มี.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
เดินทางโดย
alairgeorgia.jpg
ราคาเริ่มต้น
34,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  ทบิลิซี่-เมืองมิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี–วิหารจวารี–เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย–มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
 • วันที่

  3

  ป้อมอนานูรี–คาสเบกิ-นั่งรถ4WD–โบสถ์เกอร์เกตี้–อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย–ทบิลิซี่
 • วันที่

  4

  เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน-อุพลิสชิเค่–ศูนย์การค้า TBILISI MALL
 • วันที่

  5

  Tbilisi Walking Tour-นาฬิกาบิดเบี้ยว (Clock Tower)ป้อมปราการนาริคาล่า–Mother of Georgia–โบสถ์เมเตห์คี–สะพานแห่งสันติภาพ–โรงอาบน้ำแร่โบราณ– ช้อปปิ้งถนนคนเดินรุสทาเวลี
 • วันที่

  6

  โรงแรม-สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย)

31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
36,990 บาท
เด็กมีเตียง
36,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,990 บาท
เด็กมีเตียง
36,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990 บาท
เด็กมีเตียง
37,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
37,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
16,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,990 บาท
เด็กมีเตียง
38,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
17,000 บาท
Group Size
37 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990 บาท
เด็กมีเตียง
35,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
35,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
14,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,990 บาท
เด็กมีเตียง
36,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,990 บาท
เด็กมีเตียง
36,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990 บาท
เด็กมีเตียง
37,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
37,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
16,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,990 บาท
เด็กมีเตียง
36,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990 บาท
เด็กมีเตียง
37,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
37,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
16,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990 บาท
เด็กมีเตียง
35,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
35,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
14,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,990 บาท
เด็กมีเตียง
34,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
13,000 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,990 บาท
เด็กมีเตียง
34,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
13,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,990 บาท
เด็กมีเตียง
34,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
13,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,990 บาท
เด็กมีเตียง
34,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
13,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,990 บาท
เด็กมีเตียง
34,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,990 บาท
พักเดี่ยว
5,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
13,000 บาท
Group Size
36 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66 36,990 36,990 36,990 5,990 9,000 15,000 34
04 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 36,990 36,990 36,990 5,990 9,000 15,000 36
07 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 37,990 37,990 37,990 5,990 9,000 16,000 36
14 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 38,990 38,990 38,990 5,990 9,000 17,000 37
18 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 35,990 35,990 35,990 5,990 9,000 14,000 36
21 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 36,990 36,990 36,990 5,990 9,000 15,000 36
25 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 36,990 36,990 36,990 5,990 9,000 15,000 36
28 เม.ย. 66 - 03 พ.ค. 66 37,990 37,990 37,990 5,990 9,000 16,000 36
02 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 36,990 36,990 36,990 5,990 9,000 15,000 36
05 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 37,990 37,990 37,990 5,990 9,000 16,000 36
09 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 35,990 35,990 35,990 5,990 9,000 14,000 36
12 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 34,990 34,990 34,990 5,990 9,000 13,000 32
16 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 34,990 34,990 34,990 5,990 9,000 13,000 36
19 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 34,990 34,990 34,990 5,990 9,000 13,000 36
23 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 34,990 34,990 34,990 5,990 9,000 13,000 36
26 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 34,990 34,990 34,990 5,990 9,000 13,000 36

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน