ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - ชมซากุระ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - ชมซากุระ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - ชมซากุระ 5วัน 3คืน วัดเมนุมะโชเด็นซังคังงิอิน ชมซากุระ ริมแม่น้ำอารากาวะ สวนอูเอโนะ ตลาดปลาอาโอไร ช๊อปปิ้งชินจูกุ ฟุคายะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - ชมซากุระ 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
VWTJP_XJ00316
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
46,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนาริตะ – ไซตามะ – วัดโชเด็นซัน คังกิอิน- ชมซากุระริมแม่น้ำอารากาวะ ฟุคายะ ฮาซาโซโนะ เอ้าท์เล็ท– ยามานาชิ
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว - สวนอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  4

  อิบารากิ- ศาลเจ้าโออาไร อิโซซากิ–เสาโทริแห่งคามิอิโสะ – ตลาดปลาโออาไร - เมืองซาวาระ-ชมย่านเมืองเก่า-สะพานโตโยฮาชิ-นาริตะ-อิออน มอลล์
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

01 เม.ย. 66 - 05 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
46,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 เม.ย. 66 - 05 เม.ย. 66 46,900 - - - - - 20
08 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 46,900 - - - - - 20
09 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 46,900 - - - - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน