ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 5D 3N

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 5D 3N

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 5D 3N ชมความสวยงามของชิบะซากุระ (Pinkmoss) ถึง 2แห่ง ฟูจิ ชิบะ ซากุระ เฟสติวัล , สวนอุชิคุ ไดบุตสึ / พระใหญ่ อุคิคุ ไดบุตซึ / เมืองคาวาโกเอะ/ หอระฆังโทคิโนะคาเนะ/ ศาลเจ้าฮิคาวะ/ภูเขาไฟฟูจิ/ ชมชิบะซากุระ โมโตสุ / หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก/ เมืองคามาคุระ/ วัดโคโทคุอิน/ ถนนสายช้อปปิ้ง โคมาจิโดริ / โยโกฮาม่า ไชน่า ทาวน์/ อิออน มอลล์/ ช้อปปิ้งชินจูกุ/ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ


ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 5D 3N
รหัสทัวร์
GOJP_XJ00332
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
13 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (XJ 600 23.05 – 08.00)
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ – อิบารากิ – พระใหญ่ อุคิคุ ไดบุตซึ – ชิบะ ซากุระอุคิคุ ไดบุตซึ – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์
 • วันที่

  3

  ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – ฟูจิ ชิบะ ซากุระ เฟสติวัล (Pinkmoss) – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  4

  เมืองคามาคุระ – วัดโคโทคุอิน – ถนนสายช้อปปิ้ง โคมาจิโดริ – เมืองโยโกฮาม่า – โยโกฮาม่า ไชน่า ทาวน์ – อิออน มอลล์ – นาริตะ
 • วันที่

  5

  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ 601 09.15 – 14.35)

13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
46,900 บาท
เด็กมีเตียง
46,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,900 บาท
เด็กมีเตียง
46,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,900 บาท
เด็กมีเตียง
39,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,900 บาท
เด็กมีเตียง
39,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 46,900 46,900 43,900 8,900 - - 35
14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 46,900 46,900 43,900 8,900 - - 35
19 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 39,900 39,900 36,900 8,900 - - 35
21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 39,900 39,900 36,900 8,900 - - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน